Nederlandse provincies lopen achter met opwekken windenergie

maandag 21 maart 2016

De bouw van windmolens op Nederlandse bodem gaat te traag, volgens de Monitor Wind op Land 2015. Acht van de twaalf provincies lopen achter op de planning en daarmee lijken we de afspraken in het Energieakkoord niet te halen. 

In het Energieakkoord hebben we afgesproken dat we in Nederland in 2020 een vermogen van 6000 megawatt opwekken met windmolens op land. Dit is goed voor de levering van energie aan ongeveer vier miljoen huishoudens. Blijven we windmolens bouwen en plaatsen met de huidige tempo, dan gaan we de afspraken en doelen niet halen.

Provincies niet op tijd klaar

Er zijn provincies die prima op schema liggen, zoals Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Onder meer Utrecht en Limburg scoren echter slecht en hebben nog een lange weg te gaan. ‘De voortgang verschilt enorm per provincie’, schrijft Minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. ‘RVO.nl acht het niet waarschijnlijk dat de provincies Groningen, Fryslân, Noord-Brabant, Drenthe, Gelderland en Zuid- Holland met het huidige beleid hun opgave tijdig realiseren.’

Volgens Kamp zijn er twee belangrijke oorzaken voor het niet halen van de gewenste hoeveelheid capaciteit op land. Zowel het gebrek aan draagvlak en maatschappelijke acceptatie als de lange doorlooptijden van procedures maken de tijdige uitvoer van de plannen onnodig moeilijk. 

Actieplan voor meer vermogen

Om in buurt te komen van de uiteindelijke doelen heeft de Rijksoverheid samen met onder meer provincies, gemeenten en Stichting Natuur & Milieu een actieplan opgesteld. Het plan ondersteunt initiatieven voor nieuwe windmolenparken. Ander belangrijk doel is om het draagvlak in Nederland voor windmolenparken te vergroten.

Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid en lokale bestuurders. Volgens Greenpeace “laten zij het ernstig afweten”. De milieu-organisatie zegt dat het bij lokale bestuurders aan rechte ruggen en aan de wil om de noodzaak van windmolens te verdedigen. Terwijl dit juist zo nodig is in het proces om Nederland in 2020 gereed te hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame windenergie.

 

Bron: NU.nl, Natuur&Milieu