Nederlander heeft te rooskleurig beeld van duurzame energie

woensdag 24 februari 2016

De meeste Nederlanders denken dat we duurzamer zijn dan werkelijk het geval is. Vooral over hoe groen onze energie is, blijkt het beeld nogal vertekend te zijn. Zo denken de meeste consumenten dat bijna 40 procent van onze energie duurzaam is. De realiteit is anders.

Marktonderzoeksbureau Motivaction deed onlangs onderzoek naar de ideeën van Nederland over duurzaamheid. 2054 Nederlanders werden ondervraagd en wat blijkt: het overgrote deel van die groep denkt dat 39 procent van onze energie duurzaam is. In werkelijkheid is dit slechts 5,6 procent. 

Duurzame energie positief

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de meeste mensen heel graag duurzamer willen worden. Meer dan driekwart ziet het stimuleren van duurzame energie als iets heel positiefs. Daarbij zijn de ondervraagden vooral heel positief over de verduurzaming van woningen. Evenals de toepassing van zonne-energie en het zuiniger maken van apparaten die we thuis gebruiken.

Ook zijn we ons er op grote schaal van bewust dat klimaatverandering een serieus en groot probleem is - 68 procent van de ondervraagden bevestigd dit. 70 procent geeft bovendien aan de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen schadelijk is voor het milieu. Heel verrassend: een vijfde van de groep noemt de aandacht voor klimaatverandering overdreven.

Overheid en bedrijfsleven verantwoordelijk?

Over wie er verantwoordelijk is voor de overgang naar duurzame energie hebben Nederlanders ook duidelijke ideeën. Zo’n 65 procent vindt dat vooral energiebedrijven en de overheid de kar moet trekken als het aankomt op verduurzaming. Overigens geeft 61 procent aan wel zelf ook een bijdrage te willen leveren aan duurzame energievoorziening.

 

Bron: RTL Nieuws