Energieverbruik uit zon, wind en aarde stijgt fors

maandag 30 mei 2016

Hernieuwbare energie wordt steeds populairder in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met zeer hoopvolle cijfers. In 2015 verbruikten we samen ruim 7 procent meer dan in het voorgaande jaar. We halen steeds vaker en vooral meer energie uit wat Moeder Natuur ons biedt: wind, zon en aarde. 

Duurzame energiebronnen leveren een steeds grotere bijdrage aan onze energievoorraad. Afgelopen jaar kwam 5,8 procent van de totale hoeveelheid verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen. In 2013 lag het percentage nog op 4,8 procent. Ten opzichte van 2014 verbruikten we in 2015 ruim 7 procent meer hernieuwbare energie: in totaal 118 petajoule. 

Nederland onderaan lijst duurzame energie

Mooie cijfers. Helaas mogen we niet meteen te hard juichen. De doelstellingen die zijn afgesproken in de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie 2020 halen we bij lange na niet. Voor Nederland geldt dat 14 procent van onze totale energieverbruik uit duurzame bronnen moet komen. Na Frankrijk is ons land zelfs het verst verwijderd van de gemaakte afspraken. 

Duurzame energiebronnen

Van alle bronnen halen we nog altijd de meeste energie uit biomassa. Maar liefst 70 procent van de totale hoeveelheid energie komt uit deze bron. In 2015 steeg het gebruik hiervan met 2 procent ten opzichte van 2014. Opzienbarend is de toename van energieverbruik uit zon, wind en aarde. Dit steeg in hetzelfde jaar met ruim 21 procent.  

Vrijwel alle energie die wij uit duurzame bronnen halen wordt gebruikt voor elektriciteit, warmte en vervoer. De helft daarvan ging op aan warmte, gevolgd door elektriciteit (40 procent) en als hekkensluiter vervoer (10 procent).

 

Bron: CBS