‘Nederland loopt achter met schone energie’

woensdag 11 mei 2016

Het milieubeleid van Nederland staat er niet goed voor vergeleken met andere landen in Europa. Om de achterstand op onze mede-Europeanen te verkleinen moeten we snel maatregelen treffen en ons meer focussen op het gebruik van schone energie. 

Hoogleraar economie Rick van der Ploeg trekt aan de bel in dagblad Trouw. Volgens hem moet de Nederlandse overheid snel maatregelen treffen. Ook het CBS komt met duidelijke cijfers. Amper 5,5 procent van onze energie komt uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Het gemiddelde ligt in Europa op 16 procent. 

Meer duurzame energie 

Investeren in duurzame energievoorzieningen moeten prioriteit krijgen, volgens van der Ploeg. We moeten werken aan een toekomst waarin bijvoorbeeld gaswinning in Groningen en stoken op steenkolen geen plek hebben. Bovendien zouden we er verstandig aan doen om te leren van voorbeelden uit het buitenland. "We wekken weinig energie op uit waterkracht of uit verbranding van biomassa zoals in Zweden. Ook geven we weinig steun aan hernieuwbare energie zoals in Duitsland en Denemarken.”

Energieverslindende sectoren

De verantwoordelijkheid ligt uiteraard niet volledig bij de consument. Sterker nog, vooral specifieke branches in het bedrijfsleven moeten zich aanpassen. Meer controle en sturing, aldus van der Ploeg. “Energieverslindende sectoren als transport en distributie, tuinbouw, de staalindustrie en gebieden als Schiphol en de Rotterdamse haven worden gesteund door een krachtige lobby. Zij betalen niet de volle maatschappelijke kosten van benzine, gas en steenkolen. Daar moet verandering in komen. 

Energie uit zon en wind

Om een verandering teweeg te brengen zouden volgens de hoogleraar bijvoorbeeld subsidies op fossiele brandstoffen moet worden afgeschaft. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek naar en verbetering van energiebronnen zoals zon, wind, water en algen.

 

Bron: nu.nl en CBS